بازداشت کارکنان گمرک در دست بررسی و رفع شایعات !!!

مدیر مبارزه با جرائم گمرکی نسبت به این خبر واکنش نشان داد و گفت : این جرائم در سه ماهه سال ۱۳۹۲ صورت پذیرفته و در سال ۱۳۹۳ با تشکیل پرونده و فرستادن آن به مراجع قضائی در حال پیگیری می باشد لذا انتشار ناقص این پرونده در شرایط امروزه بسیار باعث تعجب شده است.

وی در ادامه افزود شواهد و مستندات به خوبی نشان دهنده موضوع احضار ۱۰ نفر از کارکنان گمرکات کرمانشاه توسط مراجع قضائی و بازداشت اشخاص به دلیل نداشتن امکان تامین  وثیقه مشخص شده ،کشف کننده  جرم و شاکی پرونده جمهوری اسلامی ایران است.

فریده زبیدی در اظهارات دیگر گفت :زمان کشف وتشکیل این پرونده در سال ۹۳ بوده و این تخلفات در سه ماهه اول سال ۹۲ به وقوع پیوسته است ،درضمن تخلف توسط افراد نظارت کننده گمرک کشف و به مراجع قضائی اعلام گردیده بود وی ادامه داد موضوع پرونده صادرات صوری بوده و از آنجایی که در آن سال تمام فرآیندهای صادراتی به صورت دستی انجام می گرفت ، یک شرکت تولیدی در اهواز برای فرار کردن از پرداخت ۸ درصد مالیات بر ارزش افزوده اقدام به صادرات صوری کرد.در آخر خاطر نشان گردید به زودی پرونده در مراجع قضائی بررسی شده و جزئیات آن در اختیار رسانه ها قرار خواهد گرفت.