گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد در دولت یازدهم موفق به الکترونیکی شدن ۳۴ عملیات در حوزه ترخیص کالا شده جهت مشاهده این عملیات به پیوست اعلامی از سوی گمرک ایران توجه کنید.