ردیفنام خودرومدل خودرو
مدل موتور
سازندهنام نمایندگیکلاس خودرومهلت اعتبارورود خودرو
1DRILLING RIG TWIN AND SINGLE BOOM FACE MASTER 2.3DEUTZ DIESELMINE MASTER LTDاشمیت کرانتس منطقه آزاد چابهار تا اطلاع ثانوی
2DRILLING RIG TWIN AND SINGLE BOOMFACE MASTER 2.5NVDRDEUTZ DIESELMINE MASTER LTDاشمیت کرانتس منطقه آزاد چابهار تا اطلاع ثانوی
3DRILLING RIG TWIN AND SINGLE BOOMFACE MASTER 2.8CCDEUTZ DIESELMINE MASTER LTDاشمیت کرانتس منطقه آزاد چابهار تا اطلاع ثانوی
4DRILLING RIG TWIN AND SINGLE BOOMFACE MASTER 3.0MK3DEUTZ DIESELMINE MASTER LTDاشمیت کرانتس منطقه آزاد چابهار تا اطلاع ثانوی
5DRILLING RIG TWIN AND SINGLE BOOMROOF MASTER 2.0DEUTZ DIESELMINE MASTER LTDاشمیت کرانتس منطقه آزاد چابهار تا اطلاع ثانوی
6آب پاش معدنی76473CUMMINS KTA19-CBELAZزاگرس ماشین تا اطلاع ثانوی
7آسفالت تراشW100DEUTZ TCD 2012 L062VWIRTGEN GMBHویرتگن قشم تا اطلاع ثانوی
8آسفالت تراشW1000LDeutz BF6 M 1013ECWIRTGEN GMBHویرتگن قشم تا اطلاع ثانوی
9آسفالت تراشW150WIRTGEN GMBHویرتگن قشم تا اطلاع ثانوی
10آسفالت تراشW200CUMMINS QSX15WIRTGEN GMBHویرتگن قشم تا اطلاع ثانوی
11آسفالت تراشW210CUMMINS QSL8.9 QSL8.3WIRTGEN GMBHویرتگن قشم تا اطلاع ثانوی
12آسفالت تراشW2100CATC16ATAACWIRTGEN GMBHویرتگن قشم تا اطلاع ثانوی
13آسفالت تراشW220CAT C18ATAACWIRTGEN GMBHویرتگن قشم تا اطلاع ثانوی
14آسفالت تراشW2200CAT 3412EWIRTGEN GMBHویرتگن قشم تا اطلاع ثانوی
15آسفالت تراشW35DCDEUTZ BF4 M 2011WIRTGEN GMBHویرتگن قشم تا اطلاع ثانوی
16آسفالت تراشw50DEUTZ BF4 M 2011WIRTGEN GMBHویرتگن قشم تا اطلاع ثانوی
17اتوبوس برقی درون شهریHIGER BUS KLQ6125GEV3 تیپ SINGLE-LEVEL REDUCER (باطول ۱۲متر)SIEMENS 1PV5135HIGER BUS COMPANY LIMITEDآکیادویچ تا اطلاع ثانوی
19اتوبوس درون شهری گازسوز CASTROSUACITY VERSUS شاسی A22 اتاق CVMN A22 A و ۱۲ متری با سه درب سرویس (A/T)MAN E2876L UH07CASTROSUAتجارت خدمات الماس نیل تا اطلاع ثانوی
20اتوبوس درون شهری گازسوز CASTROSUACITY VERSUS شاسی A22 اتاق CVMN A22 A و ۱۲ متری با دو درب سرویس (A/T)MAN E2876L UH07CASTROSUAتجارت خدمات الماس نیل تا اطلاع ثانوی
21اتوبوس درون شهری گازسوز CASTROSUACITY VERSUS شاسی A24 اتاق CVMN A24( و ۱۸ متری یک طبقه مفصلدار با سه درب سرویس )(A/T)(6*2)MAN E2876 LUH07 گاز سوزCASTROSUAتجارت خدمات الماس نیل تا اطلاع ثانوی
22اتوبوس دو کابینXMQ6180G1MAN D2066 LOH34KING LONGخودروسازی ستاره نیک آریا تا اطلاع ثانوی
23اتوبوس شهری KING LONG XMQ6127J (A/T)CUMMINS ISLE 29041 (8900cc)XIAMEN KING LONG UNITED AUTOMOTIVE INDUSTRY COخودروسازی ستاره نیک آریا تا اطلاع ثانوی
24اسکید لودرCK307KUBOTA 2403-M-T-E3BSHANGHAI REFINED MACHINERY.COمعدن ماشین پیشرو نوآور تا اطلاع ثانوی
25اسکید لودرCK308A498BGSHANGHAI REFINED MACHINERY.COمعدن ماشین پیشرو نوآور تا اطلاع ثانوی
26اسکید لودرCK308A498BT1SHANGHAI REFINED MACHINERY.COمعدن ماشین پیشرو نوآور تا اطلاع ثانوی
27اسکید لودرCK308KUBOTA V3600-E3BSHANGHAI REFINED MACHINERY.COمعدن ماشین پیشرو نوآور تا اطلاع ثانوی
28اسکید لودرCK312KUBOTA V3600-T-E3BSHANGHAI REFINED MACHINERY.COمعدن ماشین پیشرو نوآور تا اطلاع ثانوی
29بازیافت سردWR2400MERCEDES BENZ OM502LAWIRTGEN GMBHویرتگن قشم تا اطلاع ثانوی
30بازیافت سرد (آسیاب سرد)WR240CUMMINS QSX15 (455KW)WIRTGEN GMBHویرتگن قشم تا اطلاع ثانوی
31بلدوزرCHETRA 11YAMZ-236DK-7PROMTRACTOR JSTدوبرال صنعت تا اطلاع ثانوی
32بلدوزرCHETRA 11CCUMMINS 6CT8.3-C178PROMTRACTOR JSTدوبرال صنعت تا اطلاع ثانوی
33بلدوزرCHETRA 9YAMZ-236NBPROMTRACTOR JSTدوبرال صنعت تا اطلاع ثانوی
34بلدوزرCHETRA 9IIECO NEF-6.7PROMTRACTOR JSTدوبرال صنعت تا اطلاع ثانوی
35بلدوزرCHETRA T-15.01CCUMMINS M11-C260PROMTRACTOR JSTدوبرال صنعت تا اطلاع ثانوی
36بلدوزرCHETRA T-15.01YAYAMZ-238ND4-1PROMTRACTOR JSTدوبرال صنعت تا اطلاع ثانوی
37بلدوزرCHETRA T-20.01CCUMMINS M11-C310PROMTRACTOR JSTدوبرال صنعت تا اطلاع ثانوی
38بلدوزرCHETRA T-20.01YAYAMZ-238B-21PROMTRACTOR JSTدوبرال صنعت تا اطلاع ثانوی
39بلدوزرCHETRA T-25.01CCUMMINS KTA19-C420PROMTRACTOR JSTدوبرال صنعت تا اطلاع ثانوی
40بلدوزرCHETRA T-25.01YAYAMZ-8501.10PROMTRACTOR JSTدوبرال صنعت تا اطلاع ثانوی
41بلدوزرCHETRA T-35.01CCUMMINS KTTA19-C520PROMTRACTOR JSTدوبرال صنعت تا اطلاع ثانوی
42بلدوزرCHETRA T-35.01YAYAMZ-850.10PROMTRACTOR JSTدوبرال صنعت تا اطلاع ثانوی
43بلدوزرCLD140-3SHANGCHAI SC8D160.1 G2B1CHANGLIN COMPANY LIMITEDسنگین ماشین ایستا تا اطلاع ثانوی
44بلدوزرCLT80LR4A3Z-22YTOCHANGLIN COMPANY LIMITEDماشین سنگین ایستا تا اطلاع ثانوی
45بلدوزرSD23CUMMINS (NT855-C280 S10)SHANDONG SHANTUI CONSTRUCTION MACHINERY IMPORT.EXPORTواژه ماشین زاگرس تا اطلاع ثانوی
46بلدوزرSD32WCUMMINS (NTA885-C360)SHANDONG SHANTUI CONSTRUCTION MACHINERY IMPORT.EXPORTواژه ماشین زاگرس تا اطلاع ثانوی
47بلدوزرSD42CUMMINS KT A19-C525SHANDONG SHANTUI CONSTRUCTION MACHINERYواژه ماشین زاگرس تا اطلاع ثانوی
48بلدوزرTY165SC11CB184G2B1SHANGHAI PENG PU MACHINE BUILDING PLANTمعدن ماشین پیشرو نوآور تا اطلاع ثانوی
49بلدوزرTY230CUMMINS NT855-C280SHANGHAI PENG PU MACHINE BUILDING PLANTمعدن ماشین پیشرو نوآور تا اطلاع ثانوی
50بلدوزرTY350NTA855-C360CUMMINSSHANGHAI PENG PU MACHINE BUILDING PLANTمعدن ماشین پیشرو نوآور تا اطلاع ثانوی
51بلدوزرTY410KTA19-C525 CUMMUNSSHANGHAI PENG PU MACHINE BUILDING PLANTمعدن ماشین پیشرو نوآور تا اطلاع ثانوی
52بلدوزرZD220-3CUMMINS NT-855-C280S10ZOOMLIONآسان خودرو تا اطلاع ثانوی
53بلدوزرZD320-3CUMMINS NTA-855-C360S10ZOOMLIONآسان خودرو تا اطلاع ثانوی
54بلدوزر چرخ زنجیریCK160WEICHAI WD10G178E25SHANGHAI REFINED MACHINERY.COمعدن ماشین پیشرو نوآور تا اطلاع ثانوی
55بلدوزر چرخ زنجیریCK230WEICHAI WD12G240E206SHANGHAI REFINED MACHINERY.COمعدن ماشین پیشرو نوآور تا اطلاع ثانوی
56بلدوزر چرخ زنجیریTD-15MCUMMINS QSC8.3LIUGONG DRESSTA MACHINERY حفار ماشین شیراز تا اطلاع ثانوی
57بلدوزر چرخ زنجیریTD40ECUMMINS QSK19DRESSTAحفار ماشین شیراز تا اطلاع ثانوی
58بلدوزر چرخ زنجیریTD25M EXCUMMINS QSX15LIUGONG DRESSTA MACHINERY COحفار ماشین شیراز تا اطلاع ثانوی
59بيل چرخ زنجيريZX220LC-GIISUZU CC-6BGITHITACHI CONSTRUCTION MACHINERYآرین ماشین راهبرد تا اطلاع ثانوی
60بيل چرخ زنجيريZX240-5GISUZU CC-6BGITHITACHI CONSTRUCTION MACHINERYآرین ماشین راهبرد تا اطلاع ثانوی
61بيل چرخ زنجيريZX240LC-5GISUZU CC-6BGITHITACHI CONSTRUCTION MACHINERYآرین ماشین راهبرد تا اطلاع ثانوی
62بيل چرخ زنجيريZX350H-5GISUZU AH-6HK1XHITACHI CONSTRUCTION MACHINERYآرین ماشین راهبرد تا اطلاع ثانوی
63بيل چرخ زنجيريZX350LCH-5GISUZU AH-6HK1XHITACHI CONSTRUCTION MACHINERYآرین ماشین راهبرد تا اطلاع ثانوی
64بيل چرخ زنجيريZX470-5GISUZU AA-6WGITQAHITACHI CONSTRUCTION MACHINERYآرین ماشین راهبرد تا اطلاع ثانوی
65بيل چرخ زنجيريZX470H-5GISUZU AA-6WGITQAHITACHI CONSTRUCTION MACHINERYآرین ماشین راهبرد تا اطلاع ثانوی
66بيل چرخ زنجيريZX470LC-5GISUZU AA-6WGITQAHITACHI CONSTRUCTION MACHINERYآرین ماشین راهبرد تا اطلاع ثانوی
67بيل چرخ زنجيريZX470LCH-5GISUZU AA-6WGITQAHITACHI CONSTRUCTION MACHINERYآرین ماشین راهبرد تا اطلاع ثانوی
68بيل چرخ زنجيريZX65USB-5AYANMAR 4TNV94L-ZWHBHITACHI CONSTRUCTION MACHINERYآرین ماشین راهبرد تا اطلاع ثانوی
69بيل چرخ زنجيريZX670LC-5GISUZU BB-6WGIXQA-05HITACHI CONSTRUCTION MACHINERYآرین ماشین راهبرد تا اطلاع ثانوی
70بيل چرخ زنجيريZX670LCH-5GISUZU BB-6WGIXQA-05HITACHI CONSTRUCTION MACHINERYآرین ماشین راهبرد تا اطلاع ثانوی
71بيل چرخ زنجيريZX70-5GYANMAR 4TNV98-AVGBWHITACHI CONSTRUCTION MACHINERYآرین ماشین راهبرد تا اطلاع ثانوی
72بيل چرخ زنجيريZX70LC-5GYANMAR 4TNV98-AVGBWHITACHI CONSTRUCTION MACHINERYآرین ماشین راهبرد تا اطلاع ثانوی
73بيل چرخ زنجيريZX870-5GISUZU BB-6WGIXQA-04HITACHI CONSTRUCTION MACHINERYآرین ماشین راهبرد تا اطلاع ثانوی
74بيل چرخ زنجيريZX870H-5GISUZU BB-6WGIXQA-04HITACHI CONSTRUCTION MACHINERYآرین ماشین راهبرد تا اطلاع ثانوی
75بيل چرخ زنجيريZX870LC-5GISUZU BB-6WGIXQA-04HITACHI CONSTRUCTION MACHINERYآرین ماشین راهبرد تا اطلاع ثانوی
76بيل چرخ زنجيريZX870LCH-5GISUZU BB-6WGIXQA-04HITACHI CONSTRUCTION MACHINERYآرین ماشین راهبرد تا اطلاع ثانوی
77بيل چرخ زنجيريZX870LCR-5GISUZU BB-6WGIXQA-04HITACHI CONSTRUCTION MACHINERYآرین ماشین راهبرد تا اطلاع ثانوی
78بيل مكانيكي چرخ زنجيري R225LC-9CUMMINS QSB6.7HYUNDAIآسان راه البرز تا اطلاع ثانوی
79بيل مكانيكي چرخ زنجيري R330LC-9SCUMMINS 6C-8.3HYUNDAIپاسارگاد ماشین(پرشیا جنوب) تا اطلاع ثانوی
80بيل مكانيكي چرخ زنجيري R60-9SYANMAR 4TNV94L-XHYB2HYUNDAIپاسارگاد ماشین(پرشیا جنوب) تا اطلاع ثانوی
81بيل مكانيكي چرخ زنجيري(کوچک)R27Z-9MITSUBISHI S3L2HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES COآسان راه البرز تا اطلاع ثانوی
82بيل مكانيكي چرخ لاستیکیKDK XN51180-7YTR4105G66L-4SHANDONG KADEKORاهورا صنعت ماشین تا اطلاع ثانوی
83بکهو لودرB877WEICHAI DEUTZ WP 4G95E221SHANDONG LINGONG CONSTRUCTION MACHINERYهمیار ماشین آسیا تا اطلاع ثانوی
84بکهو لودرBL61BVOLVO D5VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT ABپارسیان پیشرو صنعت تا اطلاع ثانوی
85بکهو لودرBL71VOLVO D4DVOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT ABپارسیان پیشرو صنعت تا اطلاع ثانوی
86بکهو لودرBL71BVOLVO D5VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT ABپارسیان پیشرو صنعت تا اطلاع ثانوی
87بکهو لودرCLG777APERKINS 1104D-44TGUANGXI LIUGONG MACHINERY COحفار ماشین شیراز تا اطلاع ثانوی
88بکهو لودرH930SPERKINS 1104C-44THYUNDAI HEAVY INDUSTRIES COآسان راه البرز تا اطلاع ثانوی
89بکهو لودرHMK102BPERKINS 1104D-44TAHIDROMEK HIDROLIK MEKANIK MAKINA IMALAT SAN VE TIC ASسنو پارس تا اطلاع ثانوی
90بکهو لودرHMK62SSKUBOTA V2403M-T-EU4DHIDROMEK HIDROLIK MEKANIK MAKINA IMALAT SAN VE TIC ASسنو پارس تا اطلاع ثانوی
91بکهو لودرHYUNDAI H940SPERKINS 1104C-44THYUNDAI پاسارگاد ماشین پرشیا جنوب تا اطلاع ثانوی
92بکهو لودرAMIG412CUMMINS B3.3LOFTY GLOBAL ENTERPRISEاهورا صنعت تا اطلاع ثانوی
93بکهو لودرHMK102SPERKINS 1104D-44TAHIDROMEK HIDROLIK MEKANIK MAKINA IMALAT SAN VE TIC ASسنوپارس تا اطلاع ثانوی
94بکهو لودرXNWZ74180CUMMINS B3.3SHANDONG KADEKOR POWER MACHINE CO (SHANDONG RHINOCEROS ENGINEERING MACHINERY)اهورا صنعت ماشین تا اطلاع ثانوی
95بیل بکهوCT388DONGFENG CUMMINS 65KWSHANDNG HEAVY INDUSTRY CO.LTDآسان ماشین آلامتو تا اطلاع ثانوی
96بیل مکانیکیCHANGLIN ZG3365LC-9CCUMMINS 6CTAA8.3-C250CHANGLIN COMPANYماشین سنگین ایستا تا اطلاع ثانوی
97بیل مکانیکیCLG922DCUMMINS B5.9-CGUANGXI LIUGONG MACHINERY COحفار ماشین شیراز تا اطلاع ثانوی
98بیل مکانیکیCLG923DCUMMINS B5.9_C (133KW)GUANGXI LIUGONG MACHINERY COحفار ماشین شیراز تا اطلاع ثانوی
99بیل مکانیکیCLG970ECUMMINS QSX15GUANGXI LIUGONG MACHINERY COحفار ماشین شیراز تا اطلاع ثانوی
100بیل مکانیکیCT150-8ACUMMINS-B3/9-C115 85.4KW/2200RPMSHANDNG HEAVY INDUSTRY CO.LTDآسان ماشین آلامتو تا اطلاع ثانوی
101بیل مکانیکیCT150-8CCUMMINS-B3/9-C115 85.4KW/2200RPMSHANDNG HEAVY INDUSTRY CO.LTDآسان ماشین آلامتو تا اطلاع ثانوی
102بیل مکانیکیCT16-9BP (ZERO TAIL)PERKINS-403D-11 14.7KW/2200RPMSHANDNG HEAVY INDUSTRY CO.LTDآسان ماشین آلامتو تا اطلاع ثانوی
103بیل مکانیکیCT16-9DP (ZERO TAIL)PERKINS-403D-11 14.7KW/2200RPMSHANDNG HEAVY INDUSTRY CO.LTDآسان ماشین آلامتو تا اطلاع ثانوی
104بیل مکانیکیCT18-6LPPERKINS-403D-11 14.7KW/2200RPMSHANDNG HEAVY INDUSTRY CO.LTDآسان ماشین آلامتو تا اطلاع ثانوی
105بیل مکانیکیCT18-6LSPERKINS-403D-11 14.7KW/2200RPMSHANDNG HEAVY INDUSTRY CO.LTDآسان ماشین آلامتو تا اطلاع ثانوی
106بیل مکانیکیCT18-7BSYANMAR-3NV82A 15.5KW/2200RPMSHANDNG HEAVY INDUSTRY CO.LTDآسان ماشین آلامتو تا اطلاع ثانوی
107بیل مکانیکیCT18-9DSPERKINS-403D-11 14.7KW/2200RPMSHANDNG HEAVY INDUSTRY CO.LTDآسان ماشین آلامتو تا اطلاع ثانوی
108بیل مکانیکیCT220-7ACUMMINS 6BTA5.9-C178 133KW/2000RPMSHANDNG HEAVY INDUSTRY CO.LTDآسان ماشین آلامتو تا اطلاع ثانوی
109بیل مکانیکیCT260-7ACUMMINS 6BTA5.9-C178 133KW/2000RPMSHANDNG HEAVY INDUSTRY CO.LTDآسان ماشین آلامتو تا اطلاع ثانوی
110بیل مکانیکیCT260-8CCUMMINS 6BTA5.9-C178 133KW/2000RPMSHANDNG HEAVY INDUSTRY CO.LTDآسان ماشین آلامتو تا اطلاع ثانوی
111بیل مکانیکیCT360-8CISUZU-AA-6HK1XQP 183.9KW/2000RPMSHANDNG HEAVY INDUSTRY CO.LTDآسان ماشین آلامتو تا اطلاع ثانوی
112بیل مکانیکیCT45-8BYANMAR-4TNV88 25.2KW/2200RPMSHANDNG HEAVY INDUSTRY CO.LTDآسان ماشین آلامتو تا اطلاع ثانوی
113بیل مکانیکیCT460-8ACUMMINS-QSM11 220-526KWSHANDNG HEAVY INDUSTRY CO.LTDآسان ماشین آلامتو تا اطلاع ثانوی
114بیل مکانیکیCT560KCUMMINS 250KW/2000RPMSHANDNG HEAVY INDUSTRY CO.LTDآسان ماشین آلامتو تا اطلاع ثانوی
115بیل مکانیکیCT60-8AYANMAR-4TNV94L-35.5KW/2200RPMSHANDNG HEAVY INDUSTRY CO.LTDآسان ماشین آلامتو تا اطلاع ثانوی
116بیل مکانیکیCT65-8AYANMAR-4TNV94L 35.5KW/2200RPMSHANDNG HEAVY INDUSTRY CO.LTDآسان ماشین آلامتو تا اطلاع ثانوی
117بیل مکانیکیCT85-8AYANMAR-4TNV98T 53.1KW/2200RPMSHANDNG HEAVY INDUSTRY CO.LTDآسان ماشین آلامتو تا اطلاع ثانوی
118بیل مکانیکیCT85-8BYANMAR-4TNV98T 53.1KW/2200RPMSHANDNG HEAVY INDUSTRY CO.LTDآسان ماشین آلامتو تا اطلاع ثانوی
119بیل مکانیکیEC140BLCVOLVO D4DVOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT ABپارسیان پیشرو صنعت تا اطلاع ثانوی
120بیل مکانیکیEC140DLVOLVO D3.8FVOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT ABپارسیان پیشرو صنعت تا اطلاع ثانوی
121بیل مکانیکیEC210BLCVOLVO D6EVOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT ABپارسیان پیشرو صنعت تا اطلاع ثانوی
122بیل مکانیکیEC210BLCVOLVO D6DVOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT ABپارسیان پیشرو صنعت تا اطلاع ثانوی
123بیل مکانیکیEC220DLVOLVO D6EVOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT ABپارسیان پیشرو صنعت تا اطلاع ثانوی
124بیل مکانیکیEC240BLCVOLVO D7EVOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT ABپارسیان پیشرو صنعت تا اطلاع ثانوی
125بیل مکانیکیEC240BLCVOLVO D7DVOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT ABپارسیان پیشرو صنعت تا اطلاع ثانوی
126بیل مکانیکیEC250DLVOLVO D8HVOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT ABپارسیان پیشرو صنعت تا اطلاع ثانوی
127بیل مکانیکیEC250DLVOLVO D7EVOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT ABپارسیان پیشرو صنعت تا اطلاع ثانوی
128بیل مکانیکیEC290BLCVOLVO D7EVOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT ABپارسیان پیشرو صنعت تا اطلاع ثانوی
129بیل مکانیکیEC300DLVOLVO D7EVOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT ABپارسیان پیشرو صنعت تا اطلاع ثانوی
130بیل مکانیکیEC350DLVOLVO D8FVOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT ABپارسیان پیشرو صنعت تا اطلاع ثانوی
131بیل مکانیکیEC350DLVOLVO D8KVOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT ABپارسیان پیشرو صنعت تا اطلاع ثانوی
132بیل مکانیکیEC360BLCVOLVO D12DVOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT ABپارسیان پیشرو صنعت تا اطلاع ثانوی
133بیل مکانیکیEC380DLVOLVO D13FVOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT ABپارسیان پیشرو صنعت تا اطلاع ثانوی
134بیل مکانیکیEC460BLCVOLVO D12DVOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT ABپارسیان پیشرو صنعت تا اطلاع ثانوی
135بیل مکانیکیEC480DLD13FVOLVO پارسیان پیشرو صنعت تا اطلاع ثانوی
136بیل مکانیکیEC55CVOLVO D3.1DVOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT ABپارسیان پیشرو صنعت تا اطلاع ثانوی
137بیل مکانیکیEC700BLCVOLVO D16EVOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT ABپارسیان پیشرو صنعت تا اطلاع ثانوی
138بیل مکانیکیEC700CLVOLVO D16EVOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT ABپارسیان پیشرو صنعت تا اطلاع ثانوی
139بیل مکانیکیEC750DLVOLVO D16EVOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT ABپارسیان پیشرو صنعت تا اطلاع ثانوی
140بیل مکانیکیECR145EVOLVO D4JVOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT ABپارسیان پیشرو صنعت تا اطلاع ثانوی
141بیل مکانیکیECR235EVOLVO D6JVOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT ABپارسیان پیشرو صنعت تا اطلاع ثانوی
142بیل مکانیکیECR58DVOLVO D2.6AVOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT ABپارسیان پیشرو صنعت تا اطلاع ثانوی
143بیل مکانیکیEW205VOLVO D6EVOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT ABپارسیان پیشرو صنعت تا اطلاع ثانوی
144بیل مکانیکیFR220CUMMINS 6BTAA5.9-C 112KWQINGDAO LOVOL EXCAVATOR COپارس ماشین خاورمیانه تا اطلاع ثانوی
145بیل مکانیکیFR330ISUZU AA-6HK1XQP 190.5KWQINGDAO LOVOL EXCAVATOR COپارس ماشین خاورمیانه تا اطلاع ثانوی
146بیل مکانیکیFR60YANMAR 4TNV94L 39KWQINGDAO LOVOL EXCAVATOR COپارس ماشین خاورمیانه تا اطلاع ثانوی
147بیل مکانیکیGE65HYANMAR 4TNV94LCHANGLIN COMPANY LIMITEDسنگین ماشین ایستا تا اطلاع ثانوی
148بیل مکانیکیHMK140LC3ISUZU AJ-4JJIX97/68ECHIDROMEK HIDROLIK MEKANIK MAKINA IMALAT SAN VE TIC ASسنو پارس تا اطلاع ثانوی
149بیل مکانیکیHMK140W3ISUZU AJ-4JJIX97/68ECHIDROMEK HIDROLIK MEKANIK MAKINA IMALAT SAN VE TIC ASسنو پارس تا اطلاع ثانوی
150بیل مکانیکیHMK200W3ISUZU AI-4HK1XHIDROMEK LTDسنو پارس تا اطلاع ثانوی
151بیل مکانیکیHMK200WMHISUZU AI-4HK1XHIDROMEK HIDROLIK MEKANIK MAKINA IMALAT SAN VE TIC ASسنو پارس تا اطلاع ثانوی
152بیل مکانیکیHMK220 LC3ISUZU AI-4HK1XHIDROMEK LTDسنو پارس تا اطلاع ثانوی
153بیل مکانیکیHMK220LCLRISUZU AI-4HK1XHIDROMEK HIDROLIK MEKANIK MAKINA IMALAT SAN VE TIC ASسنو پارس تا اطلاع ثانوی
154بیل مکانیکیHMK300 LC3ISUZU AH-6HK1X HIDROMEK LTDسنو پارس تا اطلاع ثانوی
155بیل مکانیکیHMK300LCLRISUZU AH-6HK1X HIDROMEKسنو پارس تا اطلاع ثانوی
156بیل مکانیکیHMK370 LC3ISUZU AH-6HK1X HIDROMEK LTDسنو پارس تا اطلاع ثانوی
157بیل مکانیکیLG6210EBF6M2012CSHANDONG LINGONG CONSTRUCTION MACHINERY COهمیار ماشین آسیا تا اطلاع ثانوی
158بیل مکانیکیR320LC-7CUMMINS 6C8.3HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES COپاسارگاد ماشین پرشیا جنوب تا اطلاع ثانوی
159بیل مکانیکیSANY SY215CMITSUBISHI 6D34-TLSANY HEAVY MACHINERY COآرپان ماشین الوند تا اطلاع ثانوی
160بیل مکانیکیSANY SY235CISUZU CC-6BG1-XABEC-03-C2SANY HEAVY MACHINERY COآرپان ماشین الوند تا اطلاع ثانوی
161بیل مکانیکیSANY SY365CISUZU 6HK1-XABEA-08-C2/AA-6HK1XQPSANY HEAVY MACHINERY COآرپان ماشین الوند تا اطلاع ثانوی
162بیل مکانیکی SANY SY465CMITSUBISHI 6D24-TLU2GSANY HEAVY MACHINERY COآرپان ماشین الوند تا اطلاع ثانوی
163بیل مکانیکی SANY SY55C-9ISUZU 4JG1-NABGBSANY HEAVY MACHINERY COآرپان ماشین الوند تا اطلاع ثانوی
164بیل مکانیکی SANY SY75CISUZU 4JG1-NABGB-04-C2SANY HEAVY MACHINERY COآرپان ماشین الوند تا اطلاع ثانوی
165بیل مکانیکی W2150-8ISUZU BB-4BG1TRPWORLD HEAVY INDUSTRYکار کیا ماشین پارس تا اطلاع ثانوی
166بیل مکانیکی W2215ISUZU AA-6BG1TRP-03WORLD HEAVY INDUSTRYکار کیا ماشین پارس تا اطلاع ثانوی
167بیل مکانیکی W2240-8ISUZU CC-6BG1TRPWORLD HEAVY INDUSTRYکار کیا ماشین پارس تا اطلاع ثانوی
168بیل مکانیکی W2245-8ISUZU CC-6BG1TRPWORLD HEAVY INDUSTRYکار کیا ماشین پارس تا اطلاع ثانوی
169بیل مکانیکی W2330-8ISUZU AA-6HK1XQPWORLD HEAVY INDUSTRYکار کیا ماشین پارس تا اطلاع ثانوی
170بیل مکانیکی W2330LC-8ISUZU AA-6HK1XQFWORLD HEAVY INDUSTRYکار کیا ماشین پارس تا اطلاع ثانوی
171بیل مکانیکی W258-8YANMAR ATNV98T-SFNWORLD HEAVY INDUSTRYکار کیا ماشین پارس تا اطلاع ثانوی
172بیل مکانیکیW258-8YANMAR 4TNV98T-SFNWORLD HEAVY INDUSTRYکار کیا ماشین پارس تا اطلاع ثانوی
173بیل مکانیکیW260-8YANMAR 4TNV94L-SFNWORLD HEAVY INDUSTRYکار کیا ماشین پارس تا اطلاع ثانوی
174بیل مکانیکیZE210ECUMMINS 6BTAA5.9-C150ZOOMLIONآسان خودرو تا اطلاع ثانوی
175بیل مکانیکیZG3065-9YANMAR 4TNV98-SYUCHANGLIN COMPANY LIMITEDسنگین ماشین ایستا تا اطلاع ثانوی
176بیل مکانیکیZG3210-9CUMMINS 6BTAA5.9-C150CHINA SINOMACH HEAVY INDUSTRY COآرمان ماشین آوگان تا اطلاع ثانوی
177بیل مکانیکیZG3225LC-9CUMMINS 6BTAA5.9-C150CHANGLIN COMPANY LIMITEDسنگین ماشین ایستا تا اطلاع ثانوی
178بیل مکانیکیZG3225LC-9CCUMMINS 6BTAA5.9-C150CHANGLIN COMPANY LIMITEDسنگین ماشین ایستا تا اطلاع ثانوی
179بیل مکانیکیZG3235-9CUMMINS 6BTAA5.9-C178CHANGLIN COMPANY LIMITEDسنگین ماشین ایستا تا اطلاع ثانوی
180بیل مکانیکیZG3235-9CCUMMINS 6BTAA5.9-C178CHANGLIN COMPANY LIMITEDسنگین ماشین ایستا تا اطلاع ثانوی
181بیل مکانیکیZG3255LC-9CCUMMINS 6BTAA5.9-C178CHINA SINOMACH HEAVY INDUSTRY COآرمان ماشین آوگان تا اطلاع ثانوی
182بیل مکانیکیZG3365LC-9CCUMMINS 6CTAA8.3-C250CHINA SINOMACH HEAVY INDUSTRY COآرمان ماشین آوگان تا اطلاع ثانوی
183بیل مکانیکیZG3365LC-9CCUMMINS 6C-8.3CHANGLIN COMPANY LIMITEDسنگین ماشین ایستا تا اطلاع ثانوی
184بیل مکانیکیZG3465LC-9CCUMMINS QSM11-C375CHANGLIN COMPANY LIMITEDسنگین ماشین ایستا تا اطلاع ثانوی
185بیل مکانیکی چرخ زنجیریCLG936LCCUMMINS 6CTA8.3_C260GUANGXI LIUGONG MACHINERY COحفار ماشین شیراز تا اطلاع ثانوی
186بیل مکانیکی چرخ زنجیری210LC-7HHYUNDAI D6BT-CHYUNDAI HEAVY INDUSTRIES COپاسارگاد ماشین پرشیا جنوب تا اطلاع ثانوی
187بیل مکانیکی چرخ زنجیریAMIG209YANMAR 4TNV94LLOFTY GLOBAL ENTERPRISEاهورا صنعت تا اطلاع ثانوی
188بیل مکانیکی چرخ زنجیریCHANGLIN ZG3210-9CUMMINS 6BTAA5.9-C150CHANGLIN COMPANYماشین سنگین ایستا تا اطلاع ثانوی
189بیل مکانیکی چرخ زنجیریCHANGLIN ZG3235-9CCUMMINS 6BTAA5.9-C178CHANGLIN COMPANYماشین سنگین ایستا تا اطلاع ثانوی
190بیل مکانیکی چرخ زنجیریCK9064TNV94L-PLKSHANGHAI REFINED MACHINERY.COمعدن ماشین پیشرو نوآور تا اطلاع ثانوی
191بیل مکانیکی چرخ زنجیریCK9064TNV98-ZSLKSHANGHAI REFINED MACHINERY.COمعدن ماشین پیشرو نوآور تا اطلاع ثانوی
192بیل مکانیکی چرخ زنجیریCK9084TN98T-SFNSHANGHAI REFINED MACHINERY.COمعدن ماشین پیشرو نوآور تا اطلاع ثانوی
193بیل مکانیکی چرخ زنجیریCK9084TNV98T-ZSLKSHANGHAI REFINED MACHINERY.COمعدن ماشین پیشرو نوآور تا اطلاع ثانوی
194بیل مکانیکی چرخ زنجیریCK9154BTAA3.9CSHANGHAI REFINED MACHINERY.COمعدن ماشین پیشرو نوآور تا اطلاع ثانوی
195بیل مکانیکی چرخ زنجیریCK915QSB4.5معدن ماشین پیشرو نوآور تا اطلاع ثانوی
196بیل مکانیکی چرخ زنجیریCK922CUMMINS B5.9-CSHANGHAI REFINED MACHINERY.COمعدن ماشین پیشرو نوآور تا اطلاع ثانوی
197بیل مکانیکی چرخ زنجیریCK922CUMMINS 6BTAA5.9-C178SHANGHAI REFINED MACHINERY.COمعدن ماشین پیشرو نوآور تا اطلاع ثانوی
198بیل مکانیکی چرخ زنجیریCK936PERKINS 1206F-E70TTASHANGHAI REFINED MACHINERY.COمعدن ماشین پیشرو نوآور تا اطلاع ثانوی
199بیل مکانیکی چرخ زنجیریCK936CUMMINS 6C8.3SHANGHAI REFINED MACHINERY.COمعدن ماشین پیشرو نوآور تا اطلاع ثانوی
200بیل مکانیکی چرخ زنجیریCK948CUMMINS QSM11SHANGHAI REFINED MACHINERY.COمعدن ماشین پیشرو نوآور تا اطلاع ثانوی
201بیل مکانیکی چرخ زنجیریCLG908DCUMMINS B3.3GUNAXI LIUGONG MACHINERY حفار ماشین تا اطلاع ثانوی
202بیل مکانیکی چرخ زنجیریCLG915DCUMMINS B3.9-CGUNAXI LIUGONG MACHINERY حفار ماشین تا اطلاع ثانوی
203بیل مکانیکی چرخ زنجیریCLG915DCUMMINS B3.9-CGUNAXI LIUGONG MACHINERY حفار ماشین تا اطلاع ثانوی
204بیل مکانیکی چرخ زنجیریCLG920DCUMMINS B5.9-CGUNAXI LIUGONG MACHINERY حفار ماشین تا اطلاع ثانوی
205بیل مکانیکی چرخ زنجیریCLG922DCUMMINS QSB7GUANGXI LIU MACHINERY COحفار ماشین تا اطلاع ثانوی
206بیل مکانیکی چرخ زنجیریCLG925DCUMMINS B5.9-CGUNAXI LIUGONG MACHINERY COحفار ماشین تا اطلاع ثانوی
207بیل مکانیکی چرخ زنجیریCLG936DCUMMINS 6C8,3GUNAXI LIUGONG MACHINERY COحفار ماشین تا اطلاع ثانوی
208بیل مکانیکی چرخ زنجیریCLG945ECUMMINS QSM11GUANGXI LIUGONG MACHINERYحفارماشین شیراز تا اطلاع ثانوی
209بیل مکانیکی چرخ زنجیریCLG950ECUMMINS QSM11GUNAXI LIUGONG MACHINERY COحفار ماشین تا اطلاع ثانوی
210بیل مکانیکی چرخ زنجیریGC138-8CUMMINS B3.9-C 86KWSTRONG CONSTRUCTION MACHINERY COکامل پیله ور آریا تا اطلاع ثانوی
211بیل مکانیکی چرخ زنجیریGC178-8CUMMINS B3.9-C 86KWSTRONG CONSTRUCTION MACHINERY COکامل پیله ور آریا تا اطلاع ثانوی
212بیل مکانیکی چرخ زنجیریGC218-8CUMMINS 6BTAA5.9 C178 133KWSTRONG CONSTRUCTION MACHINERY COکامل پیله ور آریا تا اطلاع ثانوی
213بیل مکانیکی چرخ زنجیریGC228LC-8CUMMINS 6BTAA 5.9 C178 133KWSTRONG CONSTRUCTION MACHINERY COکامل پیله ور آریا تا اطلاع ثانوی
214بیل مکانیکی چرخ زنجیریGC258LC-8CUMMINS 6BTAA 5.9 C178 133KWSTRONG CONSTRUCTION MACHINERY COکامل پیله ور آریا تا اطلاع ثانوی
215بیل مکانیکی چرخ زنجیریGC338LC-8CUMMINS 6C8.3 186KWSTRONG CONSTRUCTION MACHINERY COکامل پیله ور آریا تا اطلاع ثانوی
216بیل مکانیکی چرخ زنجیریGC378LC-8CUMMINS 6C8.3 186KWSTRONG CONSTRUCTION MACHINERY COکامل پیله ور آریا تا اطلاع ثانوی
217بیل مکانیکی چرخ زنجیریGC378NECUMMINS WEICHAI WP7NG 186KWSTRONG CONSTRUCTION MACHINERY COکامل پیله ور آریا تا اطلاع ثانوی
218بیل مکانیکی چرخ زنجیریGC458LC-8CUMMINS QSM11 250KWSTRONG CONSTRUCTION MACHINERY COکامل پیله ور آریا تا اطلاع ثانوی
219بیل مکانیکی چرخ زنجیریGC498LC-8CUMMINS QSM11 250KWSTRONG CONSTRUCTION MACHINERY COکامل پیله ور آریا تا اطلاع ثانوی
220بیل مکانیکی چرخ زنجیریGC68-8KUBOTA V2607-DI-TE2B 43KWSTRONG CONSTRUCTION MACHINERY COکامل پیله ور آریا تا اطلاع ثانوی
221بیل مکانیکی چرخ زنجیریGC78-8YANMAR 4TNV98 43KWSTRONG CONSTRUCTION MACHINERY COکامل پیله ور آریا تا اطلاع ثانوی
222بیل مکانیکی چرخ زنجیریGC88-8YANMAR 4TNV98 53.1KWSTRONG CONSTRUCTION MACHINERY COکامل پیله ور آریا تا اطلاع ثانوی
223بیل مکانیکی چرخ زنجیریHYUNDAI R210W-9MHCUMMINS QSB6.7HYUNDAI آسان راه البرز تا اطلاع ثانوی
224بیل مکانیکی چرخ زنجیریHYUNDAI R220LC-9SHYUNDAI CUMMINS HM5.9HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES COآسان راه البرز تا اطلاع ثانوی
225بیل مکانیکی چرخ زنجیریHYUNDAI R220LC-9SHYUNDAI HM5.9HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES COآسان راه البرز تا اطلاع ثانوی
226بیل مکانیکی چرخ زنجیریHYUNDAI R220LC-9S L/RHYUNDAI HM5.9HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES COآسان راه البرز تا اطلاع ثانوی
227بیل مکانیکی چرخ زنجیریHYUNDAI R290LC-9MHCUMMINS QSB6.7HYUNDAI آسان راه البرز تا اطلاع ثانوی
228بیل مکانیکی چرخ زنجیریHYUNDAI R300LC-9SHYUNDAI HM8.3HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES COآسان راه البرز تا اطلاع ثانوی
229بیل مکانیکی چرخ زنجیریHYUNDAI R300LC-9SHHYUNDAI D6AC-CHYUNDAI آسان راه البرز تا اطلاع ثانوی
230بیل مکانیکی چرخ زنجیریHYUNDAI R330LC-9SHYUNDAI CUMMINS HM8.3HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES COآسان راه البرز تا اطلاع ثانوی
231بیل مکانیکی چرخ زنجیریHYUNDAI R330LC-9SHYUNDAI HM8.3HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES COآسان راه البرز تا اطلاع ثانوی
232بیل مکانیکی چرخ زنجیریHYUNDAI R340LC-7HYUNDAI D6AC-C1HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES COآسان راه البرز تا اطلاع ثانوی
233بیل مکانیکی چرخ زنجیریHYUNDAI R380LC-9MHCUMMINS QSLHYUNDAI آسان راه البرز تا اطلاع ثانوی
234بیل مکانیکی چرخ زنجیریHYUNDAI R380LC-9SHHYUNDAI D6AC-CHYUNDAI HEAVY INDUSTRIES COآسان راه البرز تا اطلاع ثانوی
235بیل مکانیکی چرخ زنجیریHYUNDAI R480LC-9MHCUMMINS QSM11HYUNDAI آسان راه البرز تا اطلاع ثانوی
236بیل مکانیکی چرخ زنجیریHYUNDAI R480LC-9SCUMMINS QSM11-CHYUNDAI HEAVY INDUSTRIES COآسان راه البرز تا اطلاع ثانوی
237بیل مکانیکی چرخ زنجیریHYUNDAI R520LC-9SCUMMINS QSM11-CHYUNDAI HEAVY INDUSTRIES COآسان راه البرز تا اطلاع ثانوی
238بیل مکانیکی چرخ زنجیریHYUNDAI R800LC-9CUMMINS QSK15HYUNDAI پاسارگاد ماشین پرشیا جنوب تا اطلاع ثانوی
239بیل مکانیکی چرخ زنجیریJCM 921CCUMMINS B5.9-CSTRONG CONSTRUCTION MACHINERY CO کامل پیله ور آریا تا اطلاع ثانوی
240بیل مکانیکی چرخ زنجیریJCM 922CCUMMINS B5.9-CSTRONG CONSTRUCTION MACHINERY CO کامل پیله ور آریا تا اطلاع ثانوی
241بیل مکانیکی چرخ زنجیریJCM 924CCUMMINS B5.9-CSTRONG CONSTRUCTION MACHINERY CO کامل پیله ور آریا تا اطلاع ثانوی
242بیل مکانیکی چرخ زنجیریJCM 924DJCM 933DSTRONG CONSTRUCTION MACHINERY CO کامل پیله ور آریا تا اطلاع ثانوی
243بیل مکانیکی چرخ زنجیریJCM 927DJCM 933DSTRONG CONSTRUCTION MACHINERY CO کامل پیله ور آریا تا اطلاع ثانوی
244بیل مکانیکی چرخ زنجیریJCM 933DCUMMINS 6C8.3 186KWSTRONG CONSTRUCTION MACHINERY CO کامل پیله ور آریا تا اطلاع ثانوی
245بیل مکانیکی چرخ زنجیریJCM907DCUMMINS B3.3 45KWSTRONG CONSTRUCTION MACHINERY CO کامل پیله ور آریا تا اطلاع ثانوی
246بیل مکانیکی چرخ زنجیریJCM908DCUMMINS B3.3 45KWSTRONG CONSTRUCTION MACHINERY COکامل پیله ور آریا تا اطلاع ثانوی
247بیل مکانیکی چرخ زنجیریJCM913D CUMMINS B3.9-C 86KWSTRONG CONSTRUCTION MACHINERY COکامل پیله ور آریا تا اطلاع ثانوی
248بیل مکانیکی چرخ زنجیریJCM921DCUMMINS B5.9-C 112KWSTRONG CONSTRUCTION MACHINERY COکامل پیله ور آریا تا اطلاع ثانوی
249بیل مکانیکی چرخ زنجیریJCM922DCUMMINS B5.9-C 112KWSTRONG CONSTRUCTION MACHINERY COکامل پیله ور آریا تا اطلاع ثانوی
250بیل مکانیکی چرخ زنجیریJCM936DCUMMINS 6C8.3 186KWSTRONG CONSTRUCTION MACHINERY COکامل پیله ور آریا تا اطلاع ثانوی
251بیل مکانیکی چرخ زنجیریLG6220DEUTZ BF6M2012C 127KWSHANDONG LINGONG CONSTRUCTION MACHINERY COهمیار ماشین آسیا تا اطلاع ثانوی
252بیل مکانیکی چرخ زنجیریLG6235EDDE(DALIANDEUTZ)BF6M2012CSHANDONG LISHIDE CONSTRUCTION MACHINERYهمیار ماشین تا اطلاع ثانوی
253بیل مکانیکی چرخ زنجیریLG6300EDDE(DALIANDEUTZ)BF6M1013ECSHANDONG LISHIDE CONSTRUCTION MACHINERYهمیار ماشین تا اطلاع ثانوی
254بیل مکانیکی چرخ زنجیریLG6360ESDLG SD130ASHANDONG LISHIDE CONSTRUCTION MACHINERYهمیار ماشین تا اطلاع ثانوی
255بیل مکانیکی چرخ زنجیریLG6400ESDLG SD130ASHANDONG LISHIDE CONSTRUCTION MACHINERYهمیار ماشین تا اطلاع ثانوی
256بیل مکانیکی چرخ زنجیریLISHIDE SC240.8ELCUMMINS B5.9-CSHANDONG LISHIDE CONSTRUCTION MACHINERYاهورا صنعت ماشین تا اطلاع ثانوی
257بیل مکانیکی چرخ زنجیریLISHIDE SC360.8CUMMINS 6C8.3SHANDONG LISHIDE CONSTRUCTION MACHINERYاهورا صنعت ماشین تا اطلاع ثانوی
258بیل مکانیکی چرخ زنجیریMC136-9FIAT N45MNT 93KWSTRONG CONSTRUCTION MACHINERY COکامل پیله ور آریا تا اطلاع ثانوی
259بیل مکانیکی چرخ زنجیریMC216-9FIAT N67 118KWSTRONG CONSTRUCTION MACHINERY COکامل پیله ور آریا تا اطلاع ثانوی
260بیل مکانیکی چرخ زنجیریMC386LC-8CUMMINS 6C8.3 186KWSTRONG CONSTRUCTION MACHINERY COکامل پیله ور آریا تا اطلاع ثانوی
261بیل مکانیکی چرخ زنجیریMC456LC-8CUMMINS QSM11 250KWSTRONG CONSTRUCTION MACHINERY COکامل پیله ور آریا تا اطلاع ثانوی
262بیل مکانیکی چرخ زنجیریMC500LC-8CUMMINS QSM11 250KWSTRONG CONSTRUCTION MACHINERY COکامل پیله ور آریا تا اطلاع ثانوی
263بیل مکانیکی چرخ زنجیریMC56-9KUBOTA V2607 35.5KWSTRONG CONSTRUCTION MACHINERY COکامل پیله ور آریا تا اطلاع ثانوی
264بیل مکانیکی چرخ زنجیریR1200-9CUMMINS QSK23 -CHYUNDAI HEAVY INDUSTRIES COپاسارگاد ماشین پرشیا جنوب تا اطلاع ثانوی
265بیل مکانیکی چرخ زنجیریR220-9SHHYUNDAI D6BVHYUNDAI آسان راه البرز تا اطلاع ثانوی
266بیل مکانیکی چرخ زنجیریR220LC_7CUMMINS 6BTAA-5.9-CHYUNDAI پاسارگاد ماشین(پرشیا جنوب) تا اطلاع ثانوی
267بیل مکانیکی چرخ زنجیریR220LC_7CUMMINS 6BTAA-5.9-CHYUNDAI HEAVY INDUSTRIES COپاسارگاد ماشین پرشیا جنوب تا اطلاع ثانوی
268بیل مکانیکی چرخ زنجیریR220LC-9SHHYUNDAI D6BVHYUNDAI HEAVY INDUSTRIES COآسان راه البرز تا اطلاع ثانوی
269بیل مکانیکی چرخ زنجیریR340LC-7D6AC-C1HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES COپاسارگاد ماشین پرشیا جنوب تا اطلاع ثانوی
270بیل مکانیکی چرخ زنجیریR380LC-9SHHYUNDAI D6AC-CHYUNDAI آسان راه البرز تا اطلاع ثانوی
271بیل مکانیکی چرخ زنجیریR430LC-9SHHYUNDAI D6AC-CHYUNDAI پاسارگاد ماشین پرشیا جنوب تا اطلاع ثانوی
272بیل مکانیکی چرخ زنجیریR480LC-9SCUMMINS QSM11HYUNDAI آسان راه البرز تا اطلاع ثانوی
273بیل مکانیکی چرخ زنجیریR520LC-9SCUMMINS QSM11HYUNDAI آسان راه البرز تا اطلاع ثانوی
274بیل مکانیکی چرخ زنجیریRHINOCEROS XN75-9YANMAR 4TNV94LKADEKOR RHINOCEROSاهورا صنعت ماشین تا اطلاع ثانوی
275بیل مکانیکی چرخ زنجیریSUNWARD SWE210ISUZU 6BG 1TRP-03SUNWARD INTELIGENT COچین ران تا اطلاع ثانوی
276بیل مکانیکی چرخ زنجیریSUNWARD SWE210ISUZU AA-6BG1TRP-10SUNWARD چین ران تا اطلاع ثانوی
277بیل مکانیکی چرخ زنجیریSUNWARD SWE230LCISUZU 6BG 1TRPSUNWARD INTELIGENT COچین ران تا اطلاع ثانوی
278بیل مکانیکی چرخ زنجیریSUNWARD SWE230LCISUZU CC-6BG1TRPSUNWARD چین ران تا اطلاع ثانوی
279بیل مکانیکی چرخ زنجیریSUNWARD SWE360LCISUZU 6HK1XQPSUNWARD INTELIGENT COچین ران تا اطلاع ثانوی
280بیل مکانیکی چرخ زنجیریSUNWARD SWE360LCISUZU AA-6HK1XQP-03SUNWARD چین ران تا اطلاع ثانوی
281بیل مکانیکی چرخ زنجیریSWE470CUMMINS QSM11SUNWARD INTELIGENT EQUIPMENT COچین ران ماشین تا اطلاع ثانوی
282بیل مکانیکی چرخ زنجیریSY135CISUZU BB-4BG1TRPSANY HEAVY INDUSTRY CO.LTDآرپان ماشین الوند تا اطلاع ثانوی
283بیل مکانیکی چرخ زنجیریSY335CISUZU 6HKI-XABEA-08-C2SANY HEAVY INDUSTRY CO.LTDآرپان ماشین الوند تا اطلاع ثانوی
284بیل مکانیکی چرخ زنجیریSY35UYANMAR 3TNV88-BDSASANY HEAVY INDUSTRY CO.LTDآرپان ماشین الوند تا اطلاع ثانوی
285بیل مکانیکی چرخ زنجیریSY365CISUZU 6HKI-XABEA-08-C2SANY HEAVY INDUSTRY CO.LTDآرپان ماشین الوند تا اطلاع ثانوی
286بیل مکانیکی چرخ زنجیریSY55CISUZU 4JG1-NABGBSANY HEAVY INDUSTRY CO.LTDآرپان ماشین الوند تا اطلاع ثانوی
287بیل مکانیکی چرخ زنجیریSY700HISUZU BB-6WG1XQA-03SANY HEAVY INDUSTRY CO.LTDآرپان ماشین الوند تا اطلاع ثانوی
288بیل مکانیکی چرخ زنجیریSY75CISUZU 4JGI-NABGB-04-C2SANY HEAVY INDUSTRY CO.LTDآرپان ماشین الوند تا اطلاع ثانوی
289بیل مکانیکی چرخ زنجیریW218PERKINS 403D-11WORLD HEAVY INDUSTRY COکارکیا ماشین تا اطلاع ثانوی
290بیل مکانیکی چرخ زنجیریXG821ISUZU AA-6BG1 TRP-03XIAMEN XGMA MACHINERY COصدف ماشین تا اطلاع ثانوی
291بیل مکانیکی چرخ زنجیریZE1250ECUMMINS QSK23-C (567KW)ZOOMLIONآسان خودرو تا اطلاع ثانوی
292بیل مکانیکی چرخ زنجیریZE230ECUMMINS 6BTAA5.9-C178HUNAN ZOOMLION INTERNATIONAL TRADEآسان خودرو تا اطلاع ثانوی
293بیل مکانیکی چرخ زنجیریZE3000ELSCUMMINS QSK50ZOOMLION HEAVY INDUSTRYآسان خودرو تا اطلاع ثانوی
294بیل مکانیکی چرخ زنجیریZE360ECUMMINS 6C8.3 (198KW)ZOOMLIONآسان خودرو تا اطلاع ثانوی
295بیل مکانیکی چرخ زنجیریZE480ECUMMINS QSM11ZOOMLION HEAVY INDUSTRYآسان خودرو تا اطلاع ثانوی
296بیل مکانیکی چرخ زنجیریZE520ECUMMINS QSM11ZOOMLION HEAVY INDUSTRYآسان خودرو تا اطلاع ثانوی
297بیل مکانیکی چرخ زنجیریZE700ESPCUMMINS QSX15ZOOMLION HEAVY INDUSTRYآسان خودرو تا اطلاع ثانوی
298بیل مکانیکی چرخ زنجیری-لاستیکیAMIG 208DXINCHAI A498BZGLOFTY GLOBAL ENTERPRISEاهورا صنعت تا اطلاع ثانوی
299بیل مکانیکی چرخ زنجیری-لاستیکیRHINOCEROS X8XINCHAI A498BZGKADEKOR RHINOCEROSاهورا صنعت ماشین تا اطلاع ثانوی
300بیل مکانیکی چرخ لاستیکی210W-9SHYUNDAI CUMMINS HM5.9HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES COپاسارگاد ماشین پرشیا جنوب تا اطلاع ثانوی
301بیل مکانیکی چرخ لاستیکیAMIG 202WXINCHAI A498BZGLOFTY GLOBAL ENTERPRISEاهورا صنعت تا اطلاع ثانوی
302بیل مکانیکی چرخ لاستیکیHYUNDAI R140W-9SCUMMINS B3.9-CHYUNDAI HEAVY INDUSTRIES COآسان راه البرز تا اطلاع ثانوی
303بیل مکانیکی چرخ لاستیکیHYUNDAI R210W-9MHCUMMINS QSB6.7HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES COآسان راه البرز تا اطلاع ثانوی
304بیل مکانیکی چرخ لاستیکیR170W-9CUMMINS QSB6.7HYUNDAI آسان راه البرز تا اطلاع ثانوی
305بیل مکانیکی چرخ لاستیکیR180W-9SMITSUBISHI S6S-DTHYUNDAI پاسارگاد ماشین(پرشیا جنوب) تا اطلاع ثانوی
306بیل مکانیکی چرخ لاستیکیR210W-9SCUMMINS B5.9-CHYUNDAI HEAVY INDUSTRIES COآسان راه البرز تا اطلاع ثانوی
307بیل مکانیکی چرخ لاستیکیR210W-9SHYUNDAI CUMMINS HM5.9HYUNDAIپاسارگاد ماشین(پرشیا جنوب) تا اطلاع ثانوی
308بیل مکانیکی چرخ لاستیکیR60W-9SYANMAR 4TNV94L-PHYBYHYUNDAI HEAVY INDUSTRIES COآسان راه البرز تا اطلاع ثانوی
309بیل مکانیکی چرخ لاستیکیRHINOCEROS XN65-4LXINCHAI A498BZGKADEKOR RHINOCEROS اهورا صنعت ماشین تا اطلاع ثانوی
310بیل مکانیکی هیدرولیکیSW210E-1B5.9-C(6BTAA5.9-C150)CUMMINSSHANGHAI PENG PU MACHINE BUILDING PLANTمعدن ماشین پیشرو نوآور تا اطلاع ثانوی
311بیل مکانیکی هیدرولیکیSW240E-1B5.9-C(6BTAA5.9-C178)CUMMINSSHANGHAI PENG PU MACHINE BUILDING PLANTمعدن ماشین پیشرو نوآور تا اطلاع ثانوی
312بیل مکانیکی هیدرولیکیSW330EC8.3(6CTAA)CUMMINSSHANGHAI PENG PU MACHINE BUILDING PLANTمعدن ماشین پیشرو نوآور تا اطلاع ثانوی
313ترنچرTR1475CATERPILAR C18ACERTTESMEC S.P.Aصبا ماشین تا اطلاع ثانوی
314ترنچرTRS1150CAT C-13TESMEC S.P.Aصبا ماشین تا اطلاع ثانوی
315ترنچرTRS1150CAT C-13 ACERTTESMEC S.P.Aصبا ماشین تا اطلاع ثانوی
316ترنچرTRS1675CUMMINS QSK-19TESMEC S.P.Aصبا ماشین تا اطلاع ثانوی
317ترنچرTRS300PERKINS 1104D-44TTESMEC S.P.Aصبا ماشین تا اطلاع ثانوی
318ترنچرTRS775DTCATERPILAR C6.6 ACERTTESMEC S.P.Aصبا ماشین تا اطلاع ثانوی
319ترنچرTRS-775DTCATERPILLARC6.6TESMEC S.P.Aصبا ماشین تا اطلاع ثانوی
320ترنچرTRS885CAT.C7.1TESMEC S.P.Aصبا ماشین تا اطلاع ثانوی
321ترنچرTRS885CAT.C7.1.ACERTTESMEC S.P.Aصبا ماشین تا اطلاع ثانوی
322ترنچرTRS975CAT.C9 TESMEC S.P.Aصبا ماشین تا اطلاع ثانوی
323ترنچرTRS975CAT.C9 ACERTTESMEC S.P.Aصبا ماشین تا اطلاع ثانوی
324ترنچر (کانال کن)TRS1150CATERPILLAR C13TESMEC S.P.Aصبا ماشین تا اطلاع ثانوی
325ترنچر (کانال کن)TRS1150CATERPILLAR C13 M040TESMEC S.P.Aصبا ماشین تا اطلاع ثانوی
326جدول سازSP500DEUTZ BF6 M 2012CWIRTGEN GMBHویرتگن قشم تا اطلاع ثانوی
327دامپتراک 75131CUMMINS KTA-50CBELAZزاگرس ماشین تا اطلاع ثانوی
328دامپتراک 75307CUMMINS QSK60-CBELAZزاگرس ماشین تا اطلاع ثانوی
329دامپتراک 7540YAMZ 240-PM2BELAZزاگرس ماشین تا اطلاع ثانوی
330دامپتراک 75453CUMMINS KTA-19CBELAZزاگرس ماشین تا اطلاع ثانوی
331دامپتراک7555CUMMINS KTTA19-CBELAZزاگرس ماشین تا اطلاع ثانوی
332دامپتراک75581CUMMINS KTA38-CBELAZزاگرس ماشین تا اطلاع ثانوی
333دامپتراکA25EVOLVO D9BVOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT ABپارسیان پیشرو صنعت تا اطلاع ثانوی
334دامپتراکA25FVOLVO D11FVOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT ABپارسیان پیشرو صنعت تا اطلاع ثانوی
335دامپتراکA30EVOLVO D9BVOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT ABپارسیان پیشرو صنعت تا اطلاع ثانوی
336دامپتراکA30FVOLVO D11FVOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT ABپارسیان پیشرو صنعت تا اطلاع ثانوی
337دامپتراکA35DVOLVO D12DVOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT ABپارسیان پیشرو صنعت تا اطلاع ثانوی
338دامپتراکA35EVOLVO D12DVOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT ABپارسیان پیشرو صنعت تا اطلاع ثانوی
339دامپتراکA35FVOLVO D13FVOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT ABپارسیان پیشرو صنعت تا اطلاع ثانوی
340دامپتراکA40DVOLVO D12DVOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT ABپارسیان پیشرو صنعت تا اطلاع ثانوی
341دامپتراکA40EVOLVO D16DVOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT ABپارسیان پیشرو صنعت تا اطلاع ثانوی
342دامپتراکA40FVOLVO D16FVOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT ABپارسیان پیشرو صنعت تا اطلاع ثانوی
343دامپتراکAMIG6600WECHAI WD615.69LOFTY GLOBAL ENTERPRISEاهورا صنعت تا اطلاع ثانوی
344دامپتراکSANY SRT45CCUMMINS QSX15-C525SANY HEAVY MACHINERY COآرپان ماشین الوند تا اطلاع ثانوی
345دامپتراکSANY SRT95CCUMMINS QST30SANY HEAVY MACHINERY COآرپان ماشین الوند تا اطلاع ثانوی
346دامپتراکSRT45CUMMINS QSX15CHANGLIN COMPANY LIMITEDآرپان ماشین الوند تا اطلاع ثانوی
347دامپتراکT32AWEICHAI WD12.375CHANGLIN COMPANY LIMITEDصبا ماشین تا اطلاع ثانوی
348دامپتراکT32AWDWEICHAI WD12.336CHANGLIN COMPANY LIMITEDصبا ماشین تا اطلاع ثانوی
349دامپتراکT42AWEICHAI WD12.375CHANGLIN COMPANY LIMITEDصبا ماشین تا اطلاع ثانوی
350دامپتراکT42BWEICHAI WP12.375NCHANGLIN COMPANY LIMITEDصبا ماشین تا اطلاع ثانوی
351دامپتراکT45CWEICHAI WD12.420CHANGLIN COMPANY LIMITEDصبا ماشین تا اطلاع ثانوی
352دامپتراکT60AWEICHAI WD12.420CHANGLIN COMPANY LIMITEDصبا ماشین تا اطلاع ثانوی
353دامپتراکTL640WEICHAI WD12.336CHANGLIN COMPANY LIMITEDصبا ماشین تا اطلاع ثانوی
354دامپتراکTL848WEICHAI WD12.375CHANGLIN COMPANY LIMITEDصبا ماشین تا اطلاع ثانوی
355دامپتراکTL855WEICHAI WD12.420CHANGLIN COMPANY LIMITEDصبا ماشین تا اطلاع ثانوی
356دامپتراکTL855WEICHAI WP12.375NCHANGLIN COMPANY LIMITEDصبا ماشین تا اطلاع ثانوی
357دامپتراکTL855AWEICHAI WD12.375CHANGLIN COMPANY LIMITEDصبا ماشین تا اطلاع ثانوی
358دامپتراکTL855BWEICHAI WP12.375NCHANGLIN COMPANY LIMITEDصبا ماشین تا اطلاع ثانوی
359دامپتراکTL855CWEICHAI WD12.420CHANGLIN COMPANY LIMITEDصبا ماشین تا اطلاع ثانوی
360دامپتراکTL875WEICHAI WD12.420CHANGLIN COMPANY LIMITEDصبا ماشین تا اطلاع ثانوی
361دامپتراکTL855AWEICHAI WD12.375CHANGLIN COMPANY LIMITEDصبا ماشین تا اطلاع ثانوی
362دامپتراکTL855BWEICHAI WP12.375NCHANGLIN COMPANY LIMITEDصبا ماشین تا اطلاع ثانوی
363دامپتراکTL855CWEICHAI WD12.420CHANGLIN COMPANY LIMITEDصبا ماشین تا اطلاع ثانوی
364دامپتراکTL875WEICHAI WD12.420CHANGLIN COMPANY LIMITEDصبا ماشین تا اطلاع ثانوی
365دامپتراکTR100CUMMINS KTA38INNER MONGOLIA NORTH HAULER JOINT STOCK COماشین معدن کویر تا اطلاع ثانوی
366دامپتراکTR100CUMMINS KTA38-CINNER MONGOLIA NORTH HAULER JOINT STOCK COآسان خودرو تا اطلاع ثانوی
367دامپتراکTR35ACUMMINS QSM11INNER MONGOLIA NORTH HAULER JOINT STOCK COماشین معدن کویر تا اطلاع ثانوی
368دامپتراکTR35ACUMMINS QSM11INNER MONGOLIA NORTH HAULER JOINT STOCK COآسان خودرو تا اطلاع ثانوی
369دامپتراکTR50CUMMINS QSX15INNER MONGOLIA NORTH HAULER JOINT STOCK COماشین معدن کویر تا اطلاع ثانوی
370دامپتراکTR60QSK19INNER MONGOLIA NORTH HAULER JOINT STOCK COماشین معدن کویر تا اطلاع ثانوی
371دامپتراکTR60QSK19INNER MONGOLIA NORTH HAULER JOINT STOCK COآسان خودرو تا اطلاع ثانوی
372دامپتراکYT3623CUMMINS ISME38530ZHENGZHOU YUTONG HEAVY INDUSTRIES COحفار ماشین شیراز تا اطلاع ثانوی
373دامپتراکYUTONG YT3623CUMMINS M11-C380ZHENGZHOU YUTONG HEAVY INDUSTRIES COحفار ماشین شیراز تا اطلاع ثانوی
374دامپتراک (DUMPER)MK-A15DEUTZ F8L413FWGHH FAHRZEUGE GMBHاشمیت کرانتس منطقه آزاد چابهار تا اطلاع ثانوی
375دامپتراک (DUMPER)MK-A20DEUTZ F10L413FWGHH FAHRZEUGE GMBHاشمیت کرانتس منطقه آزاد چابهار تا اطلاع ثانوی
376دامپتراک معدنیNTE 150CUMMINS KTA50CINNERE MONGOLIA NORTH HAULER JOINT STOCK COMPAND LIMITEDخدماتی ماشین معدن کویر تا اطلاع ثانوی
377دامپتراک معدنیNTE 240CUMMINS QSK60INNERE MONGOLIA NORTH HAULER JOINT STOCK COMPAND LIMITEDخدماتی ماشین معدن کویر تا اطلاع ثانوی
378دامپتراک معدنیNTE 260CUMMINS QSK60INNERE MONGOLIA NORTH HAULER JOINT STOCK COMPAND LIMITEDخدماتی ماشین معدن کویر تا اطلاع ثانوی
379دریل هیدرولیکیJD 1500E/LCUMMINS QSL9JUNJINCSM COدوبرال صنعت تا اطلاع ثانوی
380دریل هیدرولیکیJD 800ECUMMINS B5.9-CJUNJINCSM COدوبرال صنعت تا اطلاع ثانوی