ترخیص کالا از گمرک غرب

ترخیص کالا از گمرک غرب یکی از مهمترین مبادلات تجاری محسوب می شود، موقیعت مکانی این گمرک در میان بزرگراه فتح و بزرگراه آزادگان می باشد، می توان گفت این موقعیت جغرافیایی برای ترخیص کالا مناسب می باشد و یک امتیاز مثبت برای گمرک غرب تهران به شمار می رود. این گمرک به خطوط ریلی تهران نزدیک می باشد، از این رو برای بازرگانان جهت ترخیص کالا مناسب می باشد.
در سیاست های بازرگانی همواره نزدیک بودن محل حمل و نقل کالا به گمرک امری مهم بوده است. در واقع می توان گفت گمرک ها را در نزدیکی ناوگان هوایی، زمینی و یا دریایی مهم یک شهر یا کشور می ساختند تا از این مزیت بهره مند شود، ترخیص کالا از گمرک غرب تهران نیز به همین دلیل جایگاه ویژه ای دارد.