ترخیص کالا از بندر عباس

شهر بندر عباس یک از مهمترین شهرهای تجاری ایران محسوب می شود، از گذشته تا به امروز بر اهمیت تجاری این شر افزوده شده و بسیاری از تبادلات کالای کشور از این بندر انجام می شود. از این رو اعمال قوانین و بررسی های لازم باید بر روی تبادلات در این بندر انجام بگیرد.
گمرک بندر عباس با هدف بررسی بر روی این تبادلات شکل گرفته است، علاوه بر گمرک بندر عباس، گمرک شهید رجایی و گمرک شهید با هنر نیز با فاصله چند کیلومتری از گمرک بندر عباس ساخته شده است.
ترخیص کالا از بندر عباس بیش از نیمی از فعالیت های وادرات و صادرات کالا در ایران را پوشش می دهد. انجام عملیات گمرکی برای ترخیص کالا از بندر عباس با قوانین مشخص و تشریفات مربوطه انجام می گیرد که به آن می پردازیم.
عملیات گمرکی ترخیص کالا از بندر عباس
عملیات گمرکی در شورای همکاری گمرکی ثبت و تایید شده و در ترخیص کالای بندر عباس اعمال می شود، این قوانین ما بین شخص صاحب کالا و گمرک انجام می شود، در بسیاری از موارد نماینده ای از طرف صاحب کالا به عنوان ترخیص کار گمرک این عملیات را به عهده می گیرد.
این قوانین علاوه بر مبادلات کالا برای نظارت بر مسافران و اظهار چمدان ها ، بررسی اثاثيه و کنترل واردات و صادرات وسایل نقلیه سبک و وسایل نقلیه سنگین انجام می شود.
ترخیص کالا در گمرک بندر عباس مراحل دیگری را نیز به دنبال دارد، تطبیق کالای موجود در گمرک ، بررسی سند ها و مجوزهایی که توسط صاحب کالا و یا ترخیص کار گمرک ارائه می شود، حصول اطمینان از ارزش کالا از جمله این قوانین می باشد.

اظهار نامه اجمالي ترخیص کالا از بندر عباس
اظهار نامه اجمالي به معنای اطلاعات مورد نياز گمرک در رابطه با بار ، وسیله حمل و نقل، مبدا و مقصد کالا، مقدار تخلیه بار در ترخیص کالا بندر عباس و مشخصات حمل کننده بار می باشد. این اظهار نامه شبیه مانيفست بار است با این تفاوت که جزئیات بیشتری را شامل می شود. این جزئیات شامل مشخصات حمل کننده و وسیله به کار گرفته شده برای حمل کالا می باشد. همچنین اطلاعاتی مانند جزئيات بيشتري را ازلحاظ مشخصات حامل و وسيله حمل ، شماره سفر ، پرچم ، تابعيت ، مالکيت ، مبدأ بارگيري را در اختیار ما قرار می دهد. اظهار نامه اجمال در بيشتر مواقع در کشور ما به گمرک داده نمی شود و مانيفست کافی است.