ترخیص خودرو

شرکت بازرگانی بین المللی بدر اندیشان پارسیان با بیش از پانزده سال  سابقه در ترخیص خودروهای سواری  در گمرکات کشور به صورت تخصصی و با کمترین زمان ممکن را دارد ، با توجه به اینکه جهت واردات خودرو سواری هر شخص تمایل به واردات آن را دارد لذا توصیه میشود جهت این امر قبل  از خریداری خودرو مورد علاقه حتما با کارشناسان این امر و قوانین موجود در کشور اطلاعات کافی را در اختیار بگیرند تا بتوانید انتخاب بهتری داشته باشید .
این شرکت از ابتدای خرید تا پلاک و واگذاری آن  قدم به قدم همراه شما دوستان عزیز می باشد. حال در نظر داریم که مقدماتی از ورود آن را به شما شرح داده تا بتوانید با اطلاعات جامع تری اقدام به واردات خودرو نمائید.
دارا بودن کارت بازرگانی حقوقی برای واردات خودرو الزامی می باشد.
اخذ پیش فاکتور از فروشنده خودرو جهت ثبت سفارش در وزارت بازرگانی جهت اخذ مجوز ورود الزامی می باشد.
•    نکته لازم به ذکر است انتخاب خودرو وارداتی الزامآ از لیست منتشر شده از سوی سازمان صنعت و معدن و تجارت صورت میپذیرد  و وارد کننده باید خودرو سواری خود را از لیست انتخاب نماید. (لیست خودروهای سواری مجاز به ورود را میتوانید  در سایت ما مشاهده نمائید.)
مدارک مورد نیاز جهت انجام ترخیص خودرو :
اصل فاکتور از فروشنده کالا
اصل گواهی مبدا از کشور حمل کننده
اصل سه نسخه بارنامه
گواهی پلیس از کشور مبدا
دریافت مدارک مورد نیاز از شرکت حمل کننده خودرو
اصل قبض انبار و قبض الکترونیک
اصل ترخیصیه در صورت حمل دریایی
شماره گذاری وسایل نقلیه وارداتی
۱-    حضورمالک یانماینده قانونی وی به همراه خودرودرمرکزتعویض پلاک وشماره گذاری مرکزاستانها
۲-    ارائه کاردکس برای خودروهایی که توسط شرکتهای مجازواردشده اند
۳-    ارائه اسنادگمرکی(پروانه گمرکی یاگواهی نامه گمرکی)
۴-    پرداخت دیون دولتی(عوارض گمرکی-شهرداری-دارایی)
۵-    بیمه شخص ثالث
۶-    پرداخت وجه پلاک برابرتعرفه
۷-    ارائه مدرک احرازهویت(اصل شناسنامه جدیدیاکارت ملی)
۸-    ارائه مدارک احرازسکونت

شماره گذاری خودروگذرموقت

۱-    مراجعه مالک به نزدیکترین محل شماره گذاری به گمرک ترخیص کننده به همراه خودروجهت بازدیدوسیله نقلیه
۲-    ارائه معرفی نامه ازگمرک ترخیص کننده بامهربرجسته
۳-    ارائه پروانه سبزگمرکی یاکارانه دوپاساژ
۴-    ارائه مدرک احرازهویت(شناسنامه برحسب موردوکارت ملی یاگذرنامه معتبر)
۵-    پرداخت وجه پلاک برابرتعرفه
۶-    پرداخت مالیات برابرتعرفه
شماره گذاری خودروهای جانبازان ومعلولین:
۱-    ارائه اصل کارت معتبرجانبازی(۵۰درصدبه بالا)وکارت معلولیت کامپیوتری(بادرجه متوسط؛شدید؛خیلی شدید)
۲-    ارائه اصل مدرک احرازهویت(شناسنامه جدیدیاکارت ملی)
۳-    ارائه معرفی نامه وفرم تعهدازسازمان بهزیستی وتکمیل آن توسط فردمعلول یانماینده معرفی شده توسط سازمان بهزیستی
۴-    اصل سندمالکیت بنام جانبازیامعلول ویاانتقال خودروسواری بنام وی به استثناءمعلولین ذهنی
۵-    ارائه مفاصاحساب دیون دولتی(جهت خودروهای وارداتی)
۶-    پرداخت وجه پلاک برابرتعرفه
۷-    ارائه اصل سندگمرکی وپروانه گمرکی درخصوص خودروهای وارداتی
۸-    مثبوت بودن مشخصات جانبازیامعلول توسط مرکزفاواپلیس راهورناجادرسامانه شماره گذاری برابراعلام بنیادایثارگران یااداره بهزیستی باشد
قابل توجه ! به معلولین ذهنی پلاک اختصاص داده نمی شود.  معرفی پدریامادرفردمعلول توسط بهزیستی جهت اخذ پلاک الزامی است.