واردات

اصلاح مجموع حقوق گمرکی وسودبازرگانی ۳۱ ردیف تعرفه مشخص مربوط به سال ۱۳۹۵

ضوابط ثبت سفارش و واردات انواع تایر لاستیک و تیوپ

ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی توسط دستگاههای دولتی و سایر دستگاهها

لیست تعرفه های گروه های کالایی از اولویت ۱ تا ۹

لیست تعرفه های گروه های کالایی اولویت ۱۰

لیست اقلام استاندارد اجباری سال ۹۵